amsterdam78.nl

Lid Worden

Lid worden Senioren (volwassenen)

Twee soorten lidmaatschap

Amsterdam ’78 kent bij de de senioren twee soorten lidmaatschap (wel of niet competitiespelend).

Contributie senioren

Het contributiejaar loopt van 1 juli tot 30 juni.

  • Competitie spelend (150,00 euro per jaar)
  • Niet-competitie spelend (120,00 euro per jaar)

Van senioren wordt bij Amsterdam ’78 verwacht dat ze af en toe een bardienst draaien of andere hand- en spandiensten voor de club verrichten.

Contributie jeugd

Het contributiejaar loopt van 1 juli tot 30 juni.

  • Competitie spelend, inclusief training (143,00 euro per jaar)
  • Niet competitie spelend, inclusief training (117,50 euro per jaar)