Belangrijke data – significant dates

For English, please read futher and see  at the bottom 
 
3 Weken geen tafeltennis (24.12.19 – 12.01.20) 
Op dit moment wordt er door de aannemer en bouwbegeleiders kei- en keihard gewerkt om onze nieuwe accommodatie op tijd speelklaar te krijgen. Tot nu toe zitten we nog steeds op schema. 
Inmiddels is de najaars-competitie afgelopen en worden alleen de laatste bekerwedstrijden nog afgewerkt op de Schoolstraat. Met de Kerstdagen en Oud & Nieuw voor de deur is het dan de perfecte tijd om de deuren van de Schoolstraat voorgoed te sluiten. Omdat de Baarsjesweg pas vanaf 13  Januari 2020 speelklaar is (dan is nog niet alles af, maar kan er wel een bal geslagen worden), is er gedurende 3 weken geen mogelijkheid om te tafeltennissen, te weten 24.12.19 – 12.01.20. Houd hier dus rekening mee! 

Kijkavond Baarsjesweg 265h (Woe. 11.12.19 tussen 18:00 – 20:00) 
Uiteraard wil de Projectgroep graag iedereen de vorderingen van de verbouwing laten zien. Via de besloten Facebook groep Amsterdam78 leden is al veel van de verbouwing en de invulling van de nieuwe zaal te zien en te volgen. Maar dit met je eigen gen zien is natuurlijk het allerbeste! 
Hiervoor krijg je de kans op woensdag 11.12.19. Tussen 18:00 – 19:30 kun je langskomen aan de Baarsjesweg 265h en krijg je o.l.v. iemand van de Projectgroep een rondleiding door ons nieuwe pand. Ondanks dat er nog veel moet gebeuren zijn de contouren al goed zichtbaar en kun je je een goede voorstelling maken van het eindresultaat. Kom je met de fiets, zet deze dan even op de naastgelegen kruising Baarsjesweg-Nepveustraat, daar is wat meer plek 

Klusdagen Baarsjesweg 265h (23.12 + 24.12 + 27.12 + 30.12 + 03.01) 
Nu de aannemer het grove werk klaar heeft, wordt het tijd voor ons als leden om de handen uit de mouwen te steken. Te beginnen met flink schoonmaken, dan de items die we willen houden van de Schoolstraat verhuizen naar de Baarsjesweg, om vervolgens te beginnen met het installeren van alle elektronica, en (wand)decoratie. En tot slot zullen we onze nieuwe aangeschafte spullen moeten uitpakken en in elkaar zetten.  
Deze momenten zijn heel speciaal en geven iedereen de kans om onderdeel uit te maken van het speelklaar maken van ons nieuwe clubhuis. Jaren lang kan je dan zeggen dat je nog hebt meegeholpen in het realiseren van ons nieuwe onderkomen.  
Voor elke dag hebben we zo’n 3 –4 personen nodig. Er zal altijd iemand van de Projectgroep aanwezig zijn om alles te coördineren. De tijden van de klusdagen zijn van ongeveer 9:00 – 16:00. Uiteraard zal er lunch worden verzorgd.  

Maa 23.12.19 
Schoonmaken van de rest gebouw (wanden, ramen, kantine, etc.). Stofvrij maken i.v.m. installatie en aansluiten van elektronica. Hiervoor zijn een bouwstofzuiger, schoonmaakspullen en sticker-krabmesjes nodig. Heb je deze, neem ze dan graag mee. 

Din 24.12 19 
Dan verhuizen we alle spullen die we vanuit de Schoolstraat willen bewaren. Bijvoorbeeld de  flessenkoeling en bierkoeler uit de bar, de tafeltennistafels die we willen houden, etc. Ook kan er worden begonnen met de eerste installatie van elektronica. Hiervoor is verhuismateriaal (hondjes, doeken, verhuis-bus) nodig. Beschik je over deze spullen, geef dit graag even aan. 
Voor de installatie kunnen we elektronisch gereedschap goed gebruiken. Denk aan boormachines, automatische schroevendraaiers, spanningszoekers, etc. Heb je deze, neem ze dan graag mee. 

Vrij 27.12.19 
Vervolginstallatie van o.a. spotjes en lampen, het ophangen van camera’s, TV’s en speakers. Verder het in elkaar zetten van stellingkasten en het ophangen van de toilet- en kleedkamerbenodigdheden. Hiervoor is algemeen klusmateriaal nodig. Dus elektronisch gereedschap zoals hierboven vernoemd, maar ook schroevendraaiers, hamers, waterpas, nijptang, waterpomptang, etc. Heb je deze, neem ze dan graag mee. 

Maa 30.12.19 
Dan gaan we onze nieuwe inventaris in elkaar zetten. Verder muurdecoratie ophangen, monteren barmenu en bestickering van de entree. Wederom is hiervoor algemeen klusmateriaal (zoals hierboven beschreven) nodig. Geef aan als je dit mee kan nemen of eventueel kan uitlenen. 

Vrij 03.01.20 
Op deze dag kunnen we nog niet afgeronde klussen afmaken en de kleedkamerbanken in elkaar zetten. Ook hier vragen wij een ieder algemene gereedschappen mee te nemen. 

Zoals je begrijpt kunnen we wel wat hulp gebruiken. Als je technisch vaardig bent, je betrokken wilt zijn bij het op orde brengen van de nieuwe zaal en je op (één van) bovenstaande dagen beschikbaar bent, mail even naar voorzitter@amsterdam78.nl.  

Nieuwjaarsreceptie, officieuze opening (Zon26.01.20) 
Tot slot, als alles volgens de planning loopt, willen we op Zondag 26 januari alle leden uitnodigen om het glas te heffen tijdens de Nieuwjaarsborrel. Dit is dan meteen de officieuze opening van ons nieuwe onderkomen. Hier zal verder nog nader over worden gecommuniceerd. 
 

3 Weeks no table tennis opportunities (24.12.19 – 12.01.20) 
At the moment, our contractor is working very hard to get our new accomodation 
ready for next season. Although it is tight, we are on track.  
As mentioned, the first half of the competition has ended and the last cupmatches are being played in the Schoolstraat. As Christmas and NYE are around the corner, it is the perfect time to close the Schoolstraat permanently.  
Because the new place, Baarsjesweg is only available as of
 January 13th 2020 (although it is not yet finished completely, we can play table tennis), for a period of 3 weeks you are unable to play your favourite sports, 
to be clear; 24.12.19 – 12.01.20. Keep this in mind! 
 
Open viewing Baarsjesweg 265h (Wed. 11.12.19 between18:00 – 20:00) 
Obviously does the Project team want to show all members the developments 
of the renovation of our new clubhouse. Via the closed Facebook group Amsterdam78 leden many updates have been shared already. Yet, seeing this personally is the 
best possible way. There is a chance to do so on 
Wednesday 11.12.19. Between 18:00 – 20:00 is the opportunity to pass by Baarjesweg 265h 
and get shown around by someone from the Project team. 
Despite still lots of works have to be carried out, 
you can clearly get an idea on how it will look like once finished. Will you come by bike, please park this at the 
nearby crossing Baarsjesweg-Nepveustraat as there is more space for bicycles. 
 
Do It Yourself (DIY) days Baarsjesweg 265h (13.12 + 23.12 + 24.12 + 27.12 + 30.12 + 01.03) 
When the major projects of the contractors 
are finished, it is time for us as members to do something. 
After some heavy and proper cleaning, we will need to start moving those few items from the Schoolstraat that we want to keep in Baarsjesweg, 
after which we need to start installing all 
our new-bought electronics and (wall)decorations. At the end, we will need to unpack all our newly bought 
furniture and assemble this accordinlgly.  


These days gives you as member the unique opportunity to be part of the preparation of our new clubhouse. 
This is the moment to ensure you can continuously say in the coming years;
“I assisted in putting the new clubhouse into use”.   
For each day we need about 3 to 4 members. Someone from the Project Team will be present and takes the lead. The works are approximately from 9:00 till 16:00. 
Needless to say, lunch is supplied.  

Mon 23.12.19 
Cleaning the entire building (walls, windows, sportscafe, etc). Make areas dust-free to prepare for the installment of 
sports flooring and the different electronic equipment. For these works we need again a strong hoover/vacuum 
and cleaning materials. 
If you have these at home, please bring them along. 

Tue 24.12 19 
This day we will move all the items we have in Schoolstraat which we want to keep to the Baarsjesweg. For example our bottle fridge underneath the bar, 
our beertab chiller and some (older) 
table tennis tables. Also can we make a start with the installation of the electronic devices. For the move we need all appliances (moving trolleys, blankets, a small van or truck), so if you have those items, 
please come forward.  
For the electrics installations, we need all tools you require for this, like a drill, srewdrivers, etc. Should you have these, please bring them. 

Fri 27.12.19 
We continue with installing, like light spots, other lamps, camera system, mounting the TV’s to the walls, 
our speakersystem, etc. 
Also we will start assembling our cupboards for the storages and 
do the finishing works in the toilets and showers. We need very generic tools for this. Like those mentioned above, but also a hammer, a level, a pipe wrench, a pincer, etc. So if you have this, please bring it with you. 

Mon 30.12.19 
We will assemble all our new furniture. 
Also we will place all decorations (pictures, bar menu) 
and prepare the entrance with beautiful stickers. 
Again we need the tools as discribed above. 
So if we can borrow these, it will be of great help. 

Fri 03.01.20 
Our scheduled final day of DIY-works. We can finished any un-finish tasks and prepare the changingrooms by 
setting up the benches. 
Again the generic tools are required for this day. 

As you can imagine,we really do need your help! 
If you have some technical understanding and you
want to be involved with our new accomodation, 
please nominate yourselves for one or multiple days. 
You can e-mail voorzitter@amsterdam78.nl 
so we can gather all volunteers.  

New Year Drinks, Soft Opening (Sun. 26.01.20) 
Finally, if all goes according to plan, we want to invite all members and external parties 
who worked hard on this project to un-officially open our new clubhouse. More details about this will follow.