Gedragscode en veiligheidsbeleid

Alle vrijwilligers binnen de club worden geacht hun functie integer te verrichten.
De gedragscodes zoals opgesteld door het Centrum Veilige Sport Nederland (onderdeel van NOC*NSF) worden door het bestuur, trainers en overige vrijwilligers onderschreven en nageleefd. Meer informatie over deze gedragscodes kun je vinden op https://centrumveiligesport.nl/preventie/gedragscodes
Mocht je als lid grensoverschrijdend gedrag ervaren, neem dan contact op met de vertrouwenscontactpersoon van de club of met het bestuur.