Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Lidmaatschap en contributie lopen per half jaar (januari t/m juni & juli t/m december).
Voor de meeste niveaus jeugd en senioren bieden wij training onder begeleiding aan. Alleen voor de senioren recreanten training is er momenteel een wachtlijst.

Senioren

Competitie spelend : 210,00 euro per jaar

Niet-competitie spelend : 160,00 euro per jaar

Om de contributie laag te houden wordt de club gedraaid op vrijwilligers en dit doen we met zijn allen!
Hierbij wordt van senioren (tot 75 jaar) verwacht dat ze 2 bardiensten per jaar draaien.

Wel is er een mogelijkheid om hier niet aan deel te nemen indien je dit niet wilt of kan doen.
De contributie is in dat geval €100 hoger per jaar dan bovenstaand om de diensten af te kopen.

Jeugd

Competitie spelend : 180,00 euro per jaar

Niet competitie spelend : 160,00 euro per jaar