Vertrouwens-contactpersoon

De vertrouwenscontactpersoon van de club is Chul Joo Ro. Bij grensoverschrijdend gedrag kun je contact met hem opnemen. Email: adam78vcp@gmail.com.

Het is ook mogelijk om contact op te nemen met de vertrouwenscontactpersoon van de NTTB, Liesbeth van der Meer. Email: vertrouwenscontactpersoon@tafeltennis.nl