Vertrouwens-contactpersoon

De vertrouwenscontactpersoon van de club is Chul Joo Ro. Bij grensoverschrijdend gedrag kun je contact met hem opnemen. Email: adam78vcp@gmail.com.