Intro – introduction


For English, please read futher and see  at the bottom 

Beste leden van Amsterdam ’78, 

De competitie is weer voorbij, Sinterklaas is geweest en alles en overal is alweer in kerstsfeer. Dit kan maar 1 ding betekenen, het duurt niet lang meer of we gaan V-E-R-H-U-I-Z-E-N! 
Om iedereen weer even op de hoogte te stellen van een aantal belangrijke zaken, heeft het Bestuur in samenwerking met de Projectgroep de volgende nieuwsbrief opgesteld.  
Wij raden iedereen deze nieuwsbrief zorgvuldig door te lezen. Er staat namelijk belangrijke informatie in voor de komende weken. Wanneer kan er waar gespeeld worden? Wanneer en waar kunnen jullie als leden nog helpen met de verhuizing of installatiewerkzaamheden aan de Baarsjesweg en wanneer kan er door jullie met eigen ogen naar de nieuwe accommodatie gekeken worden. Tot slot wil ook de Bar Commissie alvast voorleggen hoe de bar in de nieuwe zaal wordt georganiseerd (inclusief het verzoek tot ieders bardienst-voorkeuren). 
Kortom, lees snel verder. 

Dear members from Amsterdam ‘78, 
The first competition half after the summer is 

already over, our local Santa (“Sinterklaas) is gone 
and everywhere you feel Christmas. 
This means only one thing, it cannot be long till we M-O-V-E! 
To keep everyone informed about some important subjects, the Project Group along with the board compiled this newsletter. 
We suggest you read this newsletter very carefully, as it contains very valuable and important

information for the coming weeks. 
Till when can we still play? 
When and where can you as member still help with the move or assist with DIY-works at the new location at Baarsjesweg 
and when can you guys see with your own eyes 
how the works are progressing?
At the end there will also be an update 

from the Bar Committee in which they
outline how the bar management is executed in the new clubhouse (including a sheet in which you can give your preferred barshifts).  
Anyway, start reading!