Nieuwsbrief – House rules

HUISREGELS – HOUSE RULES 

Nu we intrek hebben genomen in onze gloednieuwe accommodatie aan de Baarsjesweg, is het essentieel dat we zuinig omgaan met onze (nieuwe) spullen. Baldadig of vandalistisch gedrag wordt niet getolereerd en het bestuur hoopt dan ook dat we elkaar aanspreken op ieders gedrag.
Ook zijn we nieuw in deze buurt en is het extreem belangrijk dat we niet voor overlast zorgen richting onze buren. Zet daarom de fietsen niet voor onze deur, maar op de hoek waar de Baarsjesweg kruist met de Nepveustraat (dit is net voorbij de ingang). En dit is ook de plek om eventueel te roken. Omdat de voordeur dichtvalt vanwege een dranger en we geen leden/bezoekers voor de deur kunnen hebben staan (praten/afscheid nemen, etc.) is roken niet meer zoals bij de Schoolstraat. Ga dus alsjeblieft naar de hoek van de straat waar de fietsen staan (Baarsjesweg/Nepveustraat).
Ook met betrekking tot de bar zijn er nieuwe ontwikkelingen. Zo krijgen we een digitaal kassasysteem en kan er ook met pin betaald worden. Daarnaast is niet meer mogelijk (en nodig) om jezelf te bedienen, aangezien er iemand bardienst heeft. 
Andere huisregels worden tijdens de opening en komende ALV nog in detail besproken, maar laten we met z’n alle zorgen dat deze prachtige nieuwe zaal ook prachtig blijft. 

Now we are finally moved to a brand new clubhouseit is essential we treat everything with care as if it is our ownAlmost everthing you see or use is new, so we need to ensure we keep it this way as much as possibleReckless behaviour or treating club possessions with vandalism are unacceptable and the Board of the club is hoping that every member corrects another member if his or her behaviour in unappropriate
Also are we new in this neighbourhoodwhich means that it is extremely important we do not bother our neighboursTherefore if you come by bike to the club, please park it just passed the entrance, at the crossing Baarsjesweg-NepveustraatThere is more space here and we avoid excessive noise when arriving or departing from the club. This is also the smoking area. Since the entrance is equipped with a door-closer and we do not want members and visitors standing in front of the entrance (chatting, smoking), we cannot behave the same way as we did at the Schoolstraat. So if you want to smokeplease move towards the corner where the bikes are parked (crossing Baarsjesweg/Nepveustraat).
Also in regards tot he bar there are new developments. We will get a electronic system that records all items ordered and there is an opportunity to pay by card (pin). Apart from thisit will no longer be possible (nor requiredto help yourself at the bar, as every member will perform barshifts.
Other house rules will be explained and discussed during the opening and coming All Members Meeting, however lets make sure we keep this beautiful new clubhouse beautiful