Nieuwsbrief Jan – Speelmomenten

Speelmomenten  
Meer dan 2 weken geen tafeltennis gespeeld….? Voor de meeste van ons is dat echt 
afkicken. Voor hen heb ik dan ook extra slecht nieuws, want door de vertragingen die zijn opgelopen in de verbouwing (voor uitleg zie hoofdstuk “Verbouwing” –) kunnen we pas later onze eerste ballen slaan.  
Om iedereen de kans te geven om voor de start van de competitie (dinsdag 21 januari) alvast wat gespeeld te kunnen hebben in de nieuwe zaal, is er de mogelijkheid om te spelen op zaterdag 18 en zondag 19 januari, van 16:00 – 21:00. Kom dus gezellig langs.  
Die week erna begint ook de competitie en hebben we dinsdag gelijk 3 thuisspelende teams, vrijdag zijn er 2 en ons 
eerste team speelt zaterdag 25 januari om 16:00u  haar eerste thuiswedstrijd. Er is jammer genoeg een grote kans dat er die week nog zal kunnen worden gedoucht. Ieders begrip hiervoor. 

First Time Play 
Two weeks without playing table tennis….? For most of us this is really a challenge as we are addicted to the game. For those I have to share some extra bad news, as due to the delays in the building works (for a detailed explanation see “Construction update”), we also get delays in playing for the first time in our new hall. 
To give everyone the chance to have played a couple of times prior to the start of the competition, there is the opportunity to play Saturday 18th and Sunday 19th from 16:00hrs till 21:00hrs. So come by and play! 
The week that follows after, the competition season starts. On Tuesday 21st we will have, for the first time, three home playing teams, Friday 24th two home teams and our Team 1 plays Saturday 25th of January a home match. Regrettably there is a big chance the shower facilities are not yet finalized. I appreciate everyone’s understanding in this matter.