Nieuwsbrief Jan – Sponsoren

De afgelopen maanden heeft de (interim) sponsor commissie zich bezig gehouden met het zoeken van verschillende sponsoren voor onze mooie club. 
Hierbij zijn drie verschillende sponsormogelijkheden ontstaan; 
een tafelsponsor - een sub-sponsor van wie de naam letterlijk op een tafel prijkt (hier zijn er vijf van beschikbaar). Een materiaalsponsor (één beschikbaar) en uiteraard een hoofdsponsor (ook één beschikbaar). Terwijl de zoektocht naar een hoofdsponsor nog voortduurt kan de sponsor commissie met trots mededelen dat er reeds drie tafelsponsoren zijn en ook de materiaalsponsor is bevestigd. 
Voor de komende twee jaar hebben de volgende bedrijven zich gecommitteerd als tafelsponsor; “Wil Serno Bouw”, “Heating Partners” en “Sportvloeren.nl” Een mooi lijstje van bedrijven die ieder €1000 per jaar sponsoren. Zoals gezegd, hier kunnen nog twee sponsoren bij, dus ken je iets of iemand die hier interesse in heeft, neem dan contact op met Arjan Baas (arjan.baas@amsterdam78.nl). 
Daarnaast hebben we voor de komende drie jaar “Heemskerk½Play it” aan ons weten te binden als materiaalsponsor. Zij zullen ons van al het tafeltennismateriaal voorzien. Eén van hun tafels hebben we al mogen testen, maar hier komen er dan dus nog vijf bij. Daarnaast kopen we ook nieuwe telborden, teltafels en afscheidingshekjes. Ook kunnen wij als leden onze spullen bestellen via Heemskerk. Rubbertjes, frames, lijm, ballen; alle merken kan Heemskerk leveren. Dit doen ze met een speciale leden-korting, en aan het eind van het jaar krijgt de vereniging hier nog een commissie over.  
Zoals je ziet, kopen wij dus al onze spullen (zowel privé als voor de club) van Heemskerk en krijgen we hier -naast de eindejaarsbonus- €1250 per jaar voor. 
Mist dus nog het belangrijkste, namelijk een hoofdsponsor. Mocht iemand ook hiervoor een geschikt bedrijf of organisatie weten, neem wederom contact op met Arjan.

 In the past months, the (interim) sponsor committee took on the task to find different sponsors to support our beautiful club. The committee opened their search for three different types of sponsors; a “table sponsor”, this is a sub-sponsor who’s name will be on one of the tables. We have five spots for this. An “equipment sponsor” (there is only one who can opt for this role) and obviously a “Main sponsor”. Whilst the search to find a main sponsor still continues, the sponsor committee can proudly announce that three (out of five) table sponsors are signed and also the equipment sponsor is confirmed. 
For the coming two years we have the following table sponsors; “Wil Serno Bouw”, “Heating Partners” and “Sportvloeren.nl”. A great list of companies who each will sponsor €1000 per year. As outlined before, we still have two spots left, so should you know anyone who might be interested, please contact Arjan Baas (arjan.baas@amsterdam78.nl). 
Furthermore we can share that for the coming three years “Heemskerk½Play it” will be our equipment sponsor. They will provide us with all the table tennis materials. 
One of their tables has been with us for some time, and soon we will get five more. In addition we will get new referee tables, scoreboards and field dividers
For us as members we also have the opportunity to buy our items from Heemskerk. Blades, rubbers, balls, glue, everything from all brands can be purchased via Heemskerk against a competitive price due to a special Amsterdam’78-members discount. At the end of the year, the club will get commission on the items bought.  
So as you can see, we will purchase all our items here (individually as well as for the club) and get, apart from the year-end-bonus, €1250 per year.  
Lastly, we unfortunately are still missing our main sponsor. Again, should you know someone of want to suggest the perfect company, please contact Arjan immediately.