Nieuwsbrief – Opening

OFFICIEUZE OPENING – MEMBERS OPENING EVENT 

Zoals ook al in de vorige Nieuwsbrief vermeld, is er besloten om twee openingsmomenten te creëren. Vanwege het beperkte aantal mensen dat we in onze accommodatie mogen toelaten (maximaal 50), hebben we een opening voor de leden (een officieuze opening) en een opening voor genodigden (de officiële opening). De officiële opening vind pas plaats ergens in maart of april (exacte datum moet nog worden bepaalde), maar de opening voor de leden is komende zondag 26 Januari 2020.
Van 14:00 – 17:00u is iedereen welkom in de nieuwe zaal aan de Baarsjesweg om alles ins- en outs te horen omtrent de verbouwing. Gedurende deze 3 uur zullen verschillende leden van bestuur en stuurgroep klaar staan om tekst en uitleg te geven over de verschillende (technische) aspecten van het nieuwe clubgebouw. Zo zal er informatie beschikbaar zijn over:

* Het slotsysteem (voordeur en tussendeur)– door Bas Pronk
* Licht en muziek systeem– door Robert van de Belt
* De bar, bijkeuken en de bardienst-borg– door Arjan Baas
* De nieuwe huisstijl en het nieuwe logo– door Kees Diamant
Materiaal bestellen– door Ronald van der Meer (mede-eigenaar     Heemskerk)
Gebruik vergader-gang en overige vragen– door Gijs Velema

Het bestuur hoopt op zoveel mogelijk leden, die langs kunnen komen om onder het genot van een drankje, zoveel mogelijk informatie krijgen over onze fantastische accommodatie. TOT ZONDAG!!! 

As outlined in the last Newsletterdid we decide to organise two opening events. Due to the fact that we can only hold a maximum of 50 visitors (following our permit), we have a special opening event for members only and an opening event for invites only (people from the NTTB organisationneighbors, partners, media, etc.). This invite only opening will take place somewhere in March or April only (exact date tob e advised), however the members only opening is Sunday 26 January.
Between 14:00 – 17:00hrs, every member is invited to visit our new clubhouse at Baarsjesweg 265h and learn about all the ins-and-outs of the renovation and the end resultDuring these 3 hours, different members of the Board and Committees will be scatered around the accomodation to explain the different (techincalaspects of our new home. Generally there will be information given about; 

The new lock (entrance door)– by Bas Pronk
Light system, music system– by Robert van de Belt
The bar, kitchen and barshift deposit– by Arjan Baas
Our new company logo and branding– by Kees Diamant
Ordering table tennis supplies– by Ronald van der Meer (co-owner    Heemskerk)
Usage of Meeting-hallway and other questions– by Gijs Velema 

The Board is aiming to see as many members as possible. Sop lease pass by and whilst enjoying a drink get to know as much as possible about our fantastic new clubhouse. SEE YOU SUNDAY!!