Update van de bar commissie – update bar committee


For English, please read futher and see  at the bottom 
 
De afgelopen weken is een aantal leden diverse keren bij elkaar gekomen om ervoor te zorgen dat in de nieuwe zaal de barbezetting goed georganiseerd is. De barcommissie, bestaande uit Gerrie, Co, Danny, Ruud, Siep, Bas, Arjan, Luuk en Gijs, streeft ernaar om op nagenoeg iedere avond van de week (ook op niet-competitieavonden) een barman (of barvrouw) te hebben staan. Om dit te bewerkstelligen verwachten we van ieder lid (ouder dan 75 jaar en/of gehandicapt vrijgesteld) dat men zich inschrijft voor (tenminste) 2 bardiensten per jaar. Als lid van een vereniging mogen we dit van iedereen verwachten. Uiteraard krijgt iedereen een duidelijke uitleg en instructie in de week voorafgaand aan de bardienst. 


Omdat er ook een duidelijke wens is om bardiensten “af te kopen”, bestaat er de mogelijkheid om dit te doen voor €50 per bardienst. Deze kan dan door een ander lid, bovenop zijn/haar twee eigen bardiensten, worden overgenomen. Dit lid krijgt hiervoor €25 als vergoeding voor de extra bardienst (de andere €25 komt ten goede aan de vereniging). 
Om ervoor te zorgen dat dit systeem werkt en gewaarborgd blijft, vragen wij iedereen aan het begin van het jaar om een voorschot van €100. Dit is een borg voor de het komende jaar(en) bardienst. Zolang je als lid je twee bardiensten per jaar hebt vervuld, blijft je borg staan voor het daaropvolgende jaar. Dit gaat zo door tot je je lidmaatschap bij Amsterdam ‘78 beëindigt. Op dat moment wordt de borg teruggestort. Indien je één of twee bardiensten afkoopt of niet komt opdagen, verdwijnt (deels) je borg en zal dit bedrag het jaar erop weer moeten worden voldaan bovenop de contributie. 


Omdat de borg bij de contributie wordt opgeteld, bestaat de mogelijkheid om eerst de helft te betalen. Voor de eerste 6 maanden is de borg dan €50. 
Mocht je over dit nieuwe systeem vragen hebben, neem dan contact op met Arjan Baas (06 – 15870022). 
Aangezien de drukte op de club (en daarmee de drukte per bardienst) nog al verschilt, wordt er op competitie-avonden gewerkt met twee bardiensten. Dit zal op de dinsdag- en vrijdag avond zijn. Alle andere dagen is de barman/vrouw alleen. 
De barcommissie wil graag ieders voorkeuren weten. Daarom het verzoek om hier de vragen over je voorkeuren te beantwoorden. Gebruik deze LINK
In de volgende nieuwsbrief zal de barcommissie meer vertellen over een aantal andere zaken rond de bar. Namelijk: het menu, het kassasysteem en andere nieuwe initiatieven.  
 

In the past few weeks a few of our members came together to discuss how we need to run and manage the bar better and more organised in our new accomodation. The Bar Committee (BC) consists of Gerrie, Co, Danny, Ruud, Siep, Bas, Arjan, Luuk and Gijs. The BC wants to create a system in hich the bar has a dedicated “bartender” on each day of the week (also non-competition evenings). In order to achieve this, each member (above 75 years and/or handicapped are exempted) will have to volunteer for a minimum of 2 bar shifts per year. As a member the BC feels this is the minimum we can expect for everyone. Obviously, each of us gets a clear instruction of what to do, who to do it and what is expected from the role as bartender. This instruction will happen close to the actual barshift. 

As the BC learned that there are members who rather pay extra than to do the actual shift, 
the BC came up with a structure in  which you can “pay off” your shift for €50 each time. 
Another member is able to take over this shift and earn €25 as a reward (the other €25 will go to the club). 
To ensure this system works, 
each member will be charged at the start of next year for €100 extra. This is the Barshift Deposit.
As long as you fulfill your duty to do 2 barshifts in 2020, the deposit will be carried over to the next year. 
This process will continue untill 
you end your membership at Amsterdam ‘78. It will then be refunded. 
Should you not committ to the 2 barshifts, 
you will have to pay again the deposit (€50 per shift). 
As the barshift deposit will be calculated on top of the annual membership fees,
is also here the option created to pay in 2 installments. You will pay 50% of your membership fee and 50% of the barshift deposit (=€50). 
Should you have questions about the system, 
please feel free to contact Arjan Baas (06-15870022). 
On evenings that there are teams playing competition matches (Tuesdays and Fridays), the bar is managed by two members. On all other evenings there is just one bartender. 
The BC would like to know everyone’s preference. 
Please answer the questions following this LINK
In the next newsletter, the BC will give an update 
about other ongoing topics referring the bar, like the menu, a new payment system and other new iniatives.